przychodnia.swinoujscie.pl_co_ile_robic_okresowe_badania.jpgObecnie w naszym kraju okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, jednak ich częstotliwość nie jest jednakowa dla każdego zatrudnionego i zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej przez daną osobę pracy. Pracownicy przechodzą badania okresowe z częstotliwością:, co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów, raz na 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat szczególnie po 45 roku życia badania takie muszą być wykonywane, co 2 lata, raz na 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera, a co 5 lat pracownicy biura nie korzystający z komputerów. Badanie musi przejść każdy pracownik, który chce dalej wykonywać swoją pracę, ma to na celu sprawdzenie sprawności fizycznej jak również decyzje o ewentualnych zmianach.

Pracodawca może poprzez brak badań okresowych nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy. Na badania okresowe kierują przede wszystkim pracodawcy danej korporacji.